1 La manera normal d’escriure la ela geminada és amb tres caràcters L·L

Habitualment, el punt volat [ · ] es troba, als teclats d'ordinador, a la part superior de la tecla del número [ 3 ].


Als teclats virtuals de telèfons mòbils i pissarretes digitals, el punt volat [ · ] apareix com a opció del punt normal [ . ] en mantenir premuda la tecla corresponent.


Darrerament, alguns models de dispositius mòbils han incorporat la ela geminada de tres caràcters [ L·L ] com a opció de la tecla [ L ].

·    glif

U+00B7    notació hexadecimal d'Unicode

MIDDLE DOT    descripció d'Unicode

·    notació HTML decimal

periodcentered    nom PostScript/PDF Adobe Glyph List


L    glif en caixa alta (majúscules)

U+004C    notació hexadecimal d'Unicode

LATIN CAPITAL LETTER L    descripció d'Unicode

L    notació HTML decimal

L    nom PostScript/PDF Adobe Glyph List


l    glif en caixa baixa (minúscules)

U+006C    notació hexadecimal d'Unicode

LATIN SMALL LETTER L    descripció d'Unicode

l    notació HTML decimal

l    nom PostScript/PDF Adobe Glyph List

2 Hem d’evitar els usos erronis L·L del punt volat

No hem de confondre el punt volat correcte [ · ] amb un altre punt que, tot i ser volat, acostuma a ser de grans dimensions [ ], com una bala (anomenat bullet en anglès): segons la família tipogràfica que s’usi, aquest caràcter pot ser una exageració visual o passar quasi desapercebut. També el trobem com a opció en alguns teclats virtuals de dispositius mòbils.


El fals punt volat és un error creixent que prolifera en les pàgines web, on es troben exemples molt diversos. L’error deriva d'una confusió a les taules de caràcters en determinats sistemes, on el codi decimal correcte del MIDDLE DOT (punt volat) · [ · ] pot canviar cap al codi del BULLET (la bala) • [ ] o • ]: qualsevol dels dos últims és incorrecte per a formar el punt volat de la ela geminada.

La comoditat de prémer una tecla directa, o la manca d’alternatives, fa que a vegades s’utilitzi el punt [ . ] i el guionet [ - ] en substitució del punt volat [ · ]. Qualsevol d'aquestes opcions és, a banda d’un nyap tipogràfic, una falta d'ortografia.

En determinats contextos, com per exemple vincles d’Internet amb adreces URL que duen la ela geminada o en determinades webs amb cercadors en bases de dades, podem veure que el punt volat es pot entendre com un caràcter estrany i fora de context, entremig de dues eles.

3 Hem d’evitar fer servir els caràcters Ŀ i ŀ per escriure la ela geminada

L’any 2007 (versió 5.1), l’organisme Unicode va classificar els caràcters   Ŀ   i   ŀ   com a compatibles, això és, caràcters en desús que mantenien la codificació tan sols per garantir la compatibilitat amb estàndards anteriors. Això ha propiciat que les empreses de tipografia i programari n’hagin prescindit de manera progressiva des d'aleshores —per bé que continuen presents en alguns exemples a la web i en teclats de dispositius diversos.

Ŀ    glif en caixa alta (majúscules)

U+013F    notació hexadecimal d'Unicode

LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT    descripció d'Unicode

Ŀ    notació HTML decimal

Ldot    nom PostScript/PDF Adobe Glyph List


ŀ    glif en caixa baixa (minúscules)

U+0140    notació hexadecimal d'Unicode

LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT    descripció d'Unicode

ŀ    notació HTML decimal

ldot    nom PostScript/PDF Adobe Glyph List