Sou a: Inici / El projecte / Glossari

Glossari

per Sebastià Vila-Marta darrera modificació 20/11/2012 15:22
Glossari de termes tècnics

Registres

Els conceptes del glossari estan classificats segons el registre en què s’usen. Es consideren els següents registres:

  • Lingüístic
  • Tipogràfic
  • Informàtic

Termes

caràcter [informàtic]
Un caràcter és una abstracció que correspon a un element gràfic usat en l’escriptura que no està compost per elements més senzills. El concepte de caràcter inclou, entre d’altres, les lletres, els signes de puntuació o els símbols matemàtics.
codi [informàtic]
1 La funció biunívoca que associa a cada caràcter un nombre enter.
2 El resultat d’aplicar aquesta funció a un caràcter concret.
dígraf [linguístic]
1 Un dígraf és un grup de dues lletres emprades per representar un únic so o fonema.
família tipogràfica [tipogràfic]
1 Agrupació de lletres feta a efectes d’estudi i classificació des d’un punt de vista artístic i tipogràfic. Hi ha diversos criteris de classificació en famílies. Segons Thibaudeau, per exemple, les lletres es classifiquen en sis famílies: romana antiga, romana moderna, egípcia, pal sec, manuscrita i decorativa.
font [informàtic]
1 En el context informàtic és corrent usar el terme per referir-se al conjunt de glifs d'una mateixa lletra. Per exemple, la lletra Charis de SIL, està formada per 4 fonts: Charis SIL Regular, Charis SIL Bold, Charis SIL Italic i Charis SIL Bold Italic. Cada un d’aquests fonts permet generar glifs de diferents cossos. En alguns textos aquest concepte es denota amb el terme «sèrie».
2 Un fitxer que emmagatzema la definició d’un conjunt de glifs de la mateixa lletra es coneix com un font. Un font es distingeix d’una pòlissa en que habitualment conté glifs de tots els cossos. Els fonts moderns contenen, a més de glifs, molta més informació associada que permet al programari usar els glifs de manera apropiada. Aquesta informació complementària inclou entre altres les taules de kerning, les regles de substitució o les taules de lligadures.
N.B. El terme anglès font usat en tipografia es tradueix exactament per pòlissa. La tipografia informàtica usa una estructura tecnològica diferent de la tipografia tradicional. En el context anglosaxó, el terme font s'ha manllevat de la tipografia tradicional amb un significat diferent. Per això, en l’àmbit anglosaxó, font denota tres coses diferents: la pòlissa (el significat tradicional), un fitxer informàtic que emmagatzema glifs (accepció 2) i el concepte sèrie (accepció 1).
glif [tipogràfic, informàtic]
1 Glif és un concepte abstracte que denota la definició precisa de la forma d'un caràcter. Un mateix caràcter es pot escriure (imprimir, visualitzar) emprant diversos glifs. Un glif es una obra artística resultat de la feina d’un dissenyador de lletres. La realització d’un glif sobre un tac metàl·lic disposat per a imprimir s’anomena tipus.
lletra [lingüístic, tipogràfic]
1 Lletra, el el sentit lingüístic, és un signe emprat per denotar un so. Això no obstant, sovint hi ha anomalies i certs sons es denoten escrivint una seqüència de lletres. Aquest és els cas dels dígrafs.
2 (Tipus de) Lletra, en el sentit tipogràfic, és el terme usat per parlar d’un conjunt de glifs amb idèntiques característiques estilístiques, per exemple SIL Charis.
lligadura [tipogràfic, informàtic]
1 Quan dues o més lletres o signes es dissenyen com un únic glif reben el nom de lligadura. Les lligadures acostumen a dissenyar-se per motius estilístics. Æ, per exemple, és una lligadura de A i E. Amb el temps, algunes lligadures molt habituals poden esdevenir nous caràcters.
pòlissa [tipogràfic]
1 Una pòlissa és el conjunt de tipus d’una mateixa lletra i cos que formen un joc complet per compondre en una llengua o llengües concretes. El terme no té una correspondència exacta en l’àmbit de la informàtica ja que la forma moderna d’emmagatzemar els glifs és independent del seu cos. Hi ha algunes excepcions notables: el sistema tipogràfic original de TeX, MetaFONT, genera descripcions dels glifs d’una lletra concreta per a un cos concret (pkfonts). Aquestes descripcions corresponen exactament al concepte tipogràfic de pòlissa.
sèrie [tipogràfic]
Vegeu la definició de font.